6 KISIM SENELİK GIDA MALZEMESİ (PATATES, KURU SOĞAN, SARIMSAK, LİMON, MAYDANOZ, YUMURTA)

6 KISIM SENELİK GIDA MALZEMESİ (PATATES, KURU SOĞAN, SARIMSAK, LİMON, MAYDANOZ, YUMURTA)
6 KISIM SENELİK GIDA MALZEMESİ (PATATES, KURU SOĞAN, SARIMSAK, LİMON, MAYDANOZ, YUMURTA)

10 UNCU KOMANDO TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

6 KISIM SENELİK GIDA MALZEMESİ (PATATES, KURU SOĞAN, SARIMSAK, LİMON, MAYDANOZ, YUMURTA) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/360147

1-İdarenin

a) Adı

:

10 UNCU KOMANDO TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

CUMHURIYET CADDESI 146 13200 TATVAN/BİTLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

4348275608 - 4348273426

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

6 KISIM SENELİK GIDA MALZEMESİ (PATATES, KURU SOĞAN, SARIMSAK, LİMON, MAYDANOZ, YUMURTA)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

PATATES 35.000 KG,K.SOĞAN 17.000 KG,SARIMSAK 300 KG,LİMON 15.000 KG,MAYDONOZ 15.000 DEMET YUMURTA 230.000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

10 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI TAŞINIR TÜKETİM 306 MAL SAYMANLIĞI (ORG. SUAT KUYAŞ KIŞLASI-TATVAN)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İŞİN SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİ; SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN BAŞLANACAK VE SÜRESİ 365 TAKVİM GÜNÜDÜR. HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN SÖZLEŞMENİN GEÇ İMZALANMASI DAHİL İŞİN SÜRESİ 31 MAYIS 2024 TARİHİNİ GEÇEMEZ. 10.3.2. SÖZ KONUSU MALLARIN TELİM TARİHİ 01 HAZİRAN 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR. SÖZLEŞMENİN GEÇ İMZALANMASI DAHİLİNDE İMZAYA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK ANCAK HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN SÖZLEŞMENİN GEÇ İMZALANMASI DAHİL İŞİN SÜRESİ 31 MAYIS 2024 TARİHİNİ GEÇEMEZ.

d) İşe başlama tarihi

:

01 HAZİRAN 2023 İTİBAREN 365 GÜNDÜR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.05.2023 - 13:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

10 UNCU KOMANDO TUGAYI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TATVAN/BİTLİS

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kaynak:BİK

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.