BİTLİSTE TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

BİTLİS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

İLÇE / MAHALLE-KÖYADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ (M2)CİNSİHAZİNE HİSSESİFİİLİ DURUMUİMAR DURUMUTAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ( TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Merkez/Hersan Mahallesi119521.292,61ArsaTamBoşAkaryakıt ve bakım istasyonu560.000,00140.000,0025.04.202409:00
2Merkez/Hüsrevpaşa Mahallesi110212727,57ArsaTamTarımsal amaçlı kullanılmaktadır.A-2 Konut Alanı764.000,00191.000,0025.04.202409:20
3Merkez/Hersan Mahallesi11931291,07ArsaTamTaşınmaz üzerinde tek katlı depo bulunmaktadır.Bahçe olarak kullanılmaktadır.A-2 Konut alanı122.500,0030.625,0025.04.202409:40
4Merkez/Zeydan Mahallesi485401.081,52Ham ToprakTamEv ve bahçe olarak kullanılmaktadır.İmarsız150.000,0037.500,0025.04.202410:00
5Merkez/Kayabaşı (Arzivink) Köyü1019040.239,47Ham ToprakTamTaşınmaz üzerinde muhtelif sayıda ve çeşitte ağaç bulunmaktadır.İmarsız560.000,00140.000,0025.04.202410:20
6Merkez/Tabanözü (Çüküs) Köyü1012207.248,19Ham ToprakTamTarımsal amaçlı kullanılmaktadır.İmarsız260.000,0065.000,0025.04.202410:30
7Merkez/Tabanözü (Çüküs) Köyü1012217.369,06Ham ToprakTamTarımsal amaçlı kullanılmaktadır.İmarsız270.000,0067.500,0025.04.202410:40
8Merkez/İçgeçit (Humaç) Köyü102192.626,11Ham ToprakTamTaşınmaz üzerinde tek katlı ahır bulunmaktadır.İmarsız335.000,0083.750,0025.04.202410:50
9Merkez/İçgeçit (Humaç) Köyü10222660,17Ham ToprakTamTaşınmaz üzerinde tek katlı ahır bulunmaktadır.İmarsız455.000,00113.750,0025.04.202411:00
10Merkez/İçgeçit (Humaç) Köyü10221472,56Ham ToprakTamTarımsal amaçlı kullanılmaktadır.İmarsız50.000,0012.500,0025.04.202411:10
11Merkez/Geçitbaşı (Sanıs) Köyü10221.289,99Ham ToprakTamTarımsal amaçlı kullanılmaktadır.İmarsız70.000,0017.500,0025.04.202411:20
12Merkez/Geçitbaşı (Sanıs) Köyü1013494,66Ham ToprakTamBoşİmarsız25.000,006.250,0025.04.202411:30
13Merkez/Mağrebiyan (Keklikdüzü) Köyü1083325,21Ham ToprakTamTaşınmaz üzerinde iki katlı eski ev bulunmaktadır.İmarsız30.000,007.500,0025.04.202411:40
14Merkez/Mağrebiyan (Keklikdüzü) Köyü1012424.116,34Ham ToprakTamTarımsal amaçlı kullanılmaktadır.İmarsız375.000,0093.750,0025.04.202411:50
15Merkez/Arıdağ (Kultik) Köyü212948,02ArsaTamArsa olarak kullanılmaktadır.İmarsız4.000,001.000,0025.04.202413:30
16Merkez/Arıdağ (Kultik) Köyü1335117,04ArsaTamTaşınmaz üzerinde eski taş ev bulunmaktadır.İmarsız9.000,002.250,0025.04.202413:40
17Merkez/Üçkardeş (Paks) Köyü14110165,04BahçeTamTaşınmaz üzerinde İki katlı taş ev bulunmaktadırKonut Alanı12.000,003.000,0025.04.202413:50
18Merkez/Üçkardeş (Paks) Köyü141990,77Bahçeli evTamTaşınmaz üzerinde İki katlı taş ev bulunmaktadırKonut alanı8.000,002.000,0025.04.202414:00
19Merkez/Üçkardeş (Paks) Köyü13211.339,45TarlaTamBahçe olarak kullanılmaktadır.A-2 Konut Alanı90.000,0022.500,0025.04.202414:10
20Merkez/Üçkardeş (Paks) Köyü1391162,14Ev Ve AhırTamTaşınmaz üzerinde yıkık harabe yapı bulunmaktadır.Konut alanı12.000,003.000,0025.04.202414:20
21Merkez/Üçkardeş (Paks) Köyü1453240,93Ev ve ArsaTamTaşınmaz üzerinde iki katlı betonarme ev bulunmaktadır.Konu Alanı16.000,004.000,0025.04.202414:30
22Merkez/Üçkardeş (Paks) Köyü1521184,42Arsalı AhırTamTaşınmaz arsa olarak kullanılmaktadır..Konut Alanı14.000,003.500,0025.04.202414:40
23Merkez/Kireçtaşı (Perhant) Köyü122803.836,66TarlaTamTaşınmaz üzerinde muhtelif sayıda ceviz ve meyve ağacı bulunmaktadır.İmarsız350.000,0087.500,0025.04.202414:50
24Merkez/Dörtağaç (Kamah) Köyü15934.543,66TarlaTamTarımsal amaçlı kullanılmaktadır.İmarsız550.000,00137.500,0025.04.202415:00
25Merkez/Kireçtaşı (Perhant) Köyü11981.272,41Sulu TarlaTamMuhtelif sayıda meyve ağacı bulunmaktadır.İmarsız180.000,0045.000,0025.04.202415:10
26Merkez/Kireçtaşı (Perhant) Köyü1199338,09Sulu TarlaTamTaşınmaz üzerinde muhtelif sayıda meyve bahçesi bulunmaktadır.İmarsız80.000,0020.000,0025.04.202415:20
27Merkez/Bölükyazı(Hivris)Köyü103285.708,45Ham ToprakTamBoşİmarsız375.000,0093.750,0025.04.202415:30
28Merkez/Bölükyazı (Hivris) Köyü10329907,40Ham ToprakTamBoşİmarsız60.000,0015.000,0025.04.202415:40
29Merkez/Bölükyazı (Hivris) Köyü103278.132,73Ham ToprakTamBoşİmarsız530.000,00132,500,0025.04.202415:50
30Merkez/Arıdağ (Kultik) Köyü1912230,26EvTamTaşınmaz üzerinde iki katlı eski taş toprak ev bulunmaktadır.İmarsız20.000,005.000,0025.04.202416:00
31Merkez/Arıdağ (Kultik) Köyü191476,27Ev ve samanlıkTamTaşınmaz üzerinde iki katlı eski taş ve toprak ev bulunmaktadır.İmarsız8.000,002.000,0025.04.202416:10
32Merkez/Değirmenaltı (Por) Köyü159283.581,59TarlaTamBoşİmarsız180.000,0045.000,0026.04.202409:30
33Merkez/Değirmenaltı (Por) Köyü19431.705,03TarlaTamBoşİmarsız90.000,0022.500,0026.04.202409:40
34Merkez/Değirmenaltı (Por) Köyü15464.914,89TarlaTamTarımsal amaçlı kullanılmaktadır.İmarsız200.000,0050.000,0026.04.202409:50
35Merkez/Dörtağaç (Kamah) Köyü15341.680,53TarlaTamTaşınmaz üzerinde muhtelif sayıda ceviz ağacı bulunmaktadır.İmarsız400.000,00100.000,0026.04.202410:00
36Merkez/Deliklitaş(Sürüm) Köyü1013103.458,89Ham ToprakTamBoşİmarsız210.000,0052.500,0026.04.202410:10
37Merkez/Karınca (Kanahdere) Köyü11031.047,19Ham ToprakTamTaşınmaz üzerinde muhtelif sayıda meyve ağacı bulunmaktadır.İmarsız60.000,0015.000,0026.04.202410:20
38Merkez/Karınca (Kanahdere) Köyü101148236,67Ham ToprakTamTarımsal amaçlı kullanılmaktadır.İmarsız15.000,003.750,0026.04.202410:30
39Merkez/Çınarbaşı (Kırh) Köyü106148.468,08TarlaTamTaşınmaz üzerinde muhtelif sayıda meyve ağaçları bulunmaktadır.Tarımsal niteliği korunacak alan ve konut alanı560.000,00140.000,0026.04.202410:40
1- ) Yukarıda özellikleri ve tahmini satış bedelleri yazılı Hazineye ait 39 adet taşınmazın satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) (Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No:374 Merkez/ Bitlis) oluşturulacak Komisyonca, Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), İhaleye katılmak isteyen “İstekliler” tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası, açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Bitlis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR920001000093000010005239 no.lu iban numarasına da yatırılabilir.
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri içerisinde Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.
6-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.
7-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bitlis.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0434) 226 63 51 - 53 İLAN OLUNUR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02015322