İLAN BİTLİS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

TAŞINMAZ

NO

KÖY/MAH.

ADA

PARSEL

Y.ÖLÇÜM (m²)

HAZ. HİS.

VASFI

FİİLİ

DURUMU

İMAR DURUMU

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

13010110087

Beşminare Mahallesi

1333

6

7.374,50

Tam

Arsa

Boş

Konut Alanı

(A-2)

3.687.250,00

921.812,500

13.06.2023

09:00

2

13010110084

Beşminare Mahallesi

1333

4

3.500,00

Tam

Arsa

Boş

Konut Alanı

(A-2)

1.750.000,00

437.500,00

13.06.2023

09:20

3

13010110086

Beşminare Mahallesi

1333

5

2.470,99

Tam

Arsa

Boş

Konut Alanı

(A-2)

1.235,500,00

308.875,00

13.06.2023

09:40

4

13010110085

Beşminare Mahallesi

1333

7

1.000,00

Tam

Arsa

Boş

Konut Alanı

(A-2)

500.000,00

125.000,00

13.06.2023

10:00

5

13010109101

Beşminare Mahallesi

1320

2

488,93

Tam

Arsa

Boş

Konut Alanı

(E:150,Yençok:21:50)

563.000,00

140.750,00

13.06.2023

10:20

6

13010105676

Beşminare Mahallesi

1165

11

370,35

Tam

Arsa

Boş

Konut Alanı

(E:2.50 Hmax 24:50)

666.650,00

166.662,50

13.06.2023

10:40

7

13010105639

Hüsrevpaşa Mahallesi

1101

4

1.717,09

Tam

Arsa

Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.

Konut Alanı

(A-2)

773.000,00

193.250,00

13.06.2023

11:00

8

13010104329

Hüsrevpaşa Mahallesi

1105

1

1.353,20

Tam

Arsa

Üzerinde şahsa ait 45 adet kavak ağacı bulunmaktadır.

Konut alanı

(A-4)

1.217.880,00

304.470,00

13.06.2023

11:20

9

13010108260

Hüsrevpaşa Mahallesi

1306

5

562,79

Tam

Arsa

Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.

Konut Alanı(E=1, Yençok=12,50)

394.000,00

98.500,00

13.06.2023

11:40

10

13010106916

Duhanşen(Sarıkonak) Köyü

101

210

1.112,95

Tam

Ham Toprak

Boş

İmarsız

7.800,00

1.950,00

13.06.2023

13:00

11

13010109948

Yukarıkaraboy Köyü

114

2

520,25

Tam

Arsa

Boş

İmarsız

9.400,00

2.350,00

13.06.2023

13:15

12

13010109949

Yukarıkaraboy Köyü

114

1

355,06

Tam

Bahçe

Boş

İmarsız

6.500,00

1.625,00

13.06.2023

13:30

13

13010109979

Yukarıkaraboy Köyü

116

1

97,11

Tam

Arsa

Boş

İmarsız

2.000,00

500,00

13.06.2023

13:45

14

13010109978

Yukarıkaraboy Köyü

116

2

152,03

Tam

Arsa

Üzerinde şahsa ait Tek katlı ev bulunmaktadır.

İmarsız

3.000,00

750,00

13.06.2023

14:00

15

13010109977

Yukarıkaraboy Köyü

116

3

219,85

Tam

Arsa

Bahçe olarak kullanılmaktadır.

İmarsız

4.000,00

1.000,00

13.06.2023

14:15

16

13010101016

Arıdağ Köyü

199

5

188,04

Tam

Bahçe

Tek katlı yığma taş ev

İmarsız

6.000,00

1.500,00

13.06.2023

14:30

17

13010100931

Arıdağ Köyü

194

2

32,45,00

Tam

Arsa

Boş

İmarsız

1.050,00

262,00,50

13.06.2023

14:45

18

13010100063

Yolcular (Vervan) Köyü

115

13

63,79

Tam

Bahçe

Harabe Şekilde Yıkık Yapı ve Bahçe Ekimi

İmarsız

5.000,00

1.250,00

13.06.2023

15:00

19

13010105455

Yolcular(Vervan) Köyü

101

43

556,82

Tam

Ham Toprak

Bahçe olarak kullanılmaktadır.

İmarsız

17.000,00

4.250,00

13.06.2023

15:15

20

13010110122

Saray Mahallesi

929

4

136,43

Tam

Ham Toprak

Boş

Depolama alanı (E: 0,40 H max 6:50)

30.000,00

7.500,00

13.06.2023

15:30

21

13010104714

Humçur (Tatlıkaynak) Köyü

159

1

2.912,28

Tam

Ham Toprak

Şahsa ait 1 adet ahır bulunmaktadır.

İmarsız

105.000,00

26.250,00

13.06.2023

15:40

22

13010110055

Humçur (Tatlıkaynak) Köyü

143

31

2.224,47

Tam

Ham Toprak

Boş

İmarsız

70.000,00

17,500,00

13.06.2023

15:50

TAŞINIR SATIŞ İHALESİ

SIRA NO

BULUNDUĞU YER

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İlimiz Merkez İlçe
Mesleki ve Teknik anadolu Lisesi
(Eski İsmi ile Ticaret Lisesi ) bahçesi

Dikili 62 Adet Kavak Ağacı
ile 10 adet Akasya Ağacı

94.000,00

28.200,00

13.06.2023

16:00

TAŞIT SATIŞ İHALESİ

SIRA NO

PLAKASI

MARKASI

MODEL YILI

CİNSİ

TİCARİ ADI

BULUNDUĞU YER

MUHAMMEN
BEDELİ(TL)

GEÇİCİ
TEMİNATI(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

13AR273

MAZDA

2001

Kamyonet (Çitfkabinli)

B 2500 SDX

Bitlis İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü Bahçesi

150.000,00

45.000,00

13.06.2023

16:10

1) Yukarıda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 22 adet taşınmaz, taşınır ve taşıt satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) (Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No:80 Merkez/ Bitlis) oluşturulacak Komisyonca Milli Emlak Müdürünün odasında yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a-)Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında teyit yazısı ile birlikte daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), İhaleye katılmak isteyen “İstekliler” tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası, açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Bitlis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR920001000093000010005239 no.lu iban numarasına da yatırılabilir. Ancak; Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Bitlis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Hüsrev Paşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı No: 80 Yeni Hükümet Konağı Zemin Kat) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

b-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

c-)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Örneği idaremizde görülebilir.)

d-) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini, Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e-) Hazine taşınmazları KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

f-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.

g-) Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde, talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

3-Listenin alt kısmında bulunan taşınır ve taşıt ihalesinde ihale bedeli üzerinden %18 KDV tahsil edilecektir. İhaleye konu taşıt mevcut hali ile satılmakta olup, bahse konu araca ait her türlü resim, harç, vergi, fenni muayene, gecikme bedeli ve tescil aşamasında yapılacak işlemlere dair giderler alıcıya aittir.

4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

8) Taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

9) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.bitlis.csb.gov.tr adresinden görülebilir. Tel:0434 226 68 12

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01837737