T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N
DOSYA NO : 2020/1 Esas
KARAR NO : 2020/69
C.SAV.ESAS NO : 2019/71
SANIK : HAMID GOULKIMILAN, MOHAMMAD ve ELMAS oğlu, 1981 URMİYE doğumlu,
SUÇ :5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet
SUÇ TARİHİ : 17/07/2019
UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/10, 3/5-1.cümle, 3/18
VERİLEN KARAR : BERAAT
KARARI VEREN MAHKEME : Adilcevaz Asliye Ceza Mahkemesi
KARAR TARİHİ : 24/12/2020
İSTİNAF EDEN : Van Gümrük Müdürlüğü
Henüz kesinleşmemiş bulunan ve İstinaf yolu açık olmak üzere verilen, katılan kurum Van Gümrük Müdürlüğünce istinaf edilen mahkememiz gerekçeli karar evrakının hüküm özeti olup, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, yurt içi ve yurt dışı açık adresinin bilinmediğinden bahisle kararın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal haklarını kullanmadığı takdirde karar istinaf edildiğinden istinaf incelemesine gönderileceği ilanen tebliğolunur.
Rica olunur. 18.07.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01863739