T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N
DOSYA NO : 2022/113 Esas
KARAR NO : 2022/167
C.SAV.ESAS NO : 2022/87
SANIK : REZA MASHHOURIYAMCHI, MOHAMMADHOSSEIN ve FATIMA oğlu, 06/09/1988 iran doğumlu,
SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
SUÇ TARİHİ : 22/02/2022
UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/11
VERİLEN CEZA MİKTARI : 6000 TL ADLİ PARA, 20 TL ADLİ PARA
KARARI VEREN MAHKEME : Adilcevaz Asliye Ceza Mahkemesi
KARAR TARİHİ : 19/10/2022
İSTİNAF EDEN : Van Gümrük Müdürlüğü
Henüz kesinleşmemiş bulunan ve İstinaf yolu açık olmak üzere verilen, katılan kurum Van Gümrük Müdürlüğünce istinaf edilen mahkememiz gerekçeli karar evrakının hüküm özeti olup, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, yurt içi ve yurt dışı açık adresinin bilinmediğinden bahisle kararın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal haklarını kullanmadığı takdirde karar istinaf edildiğinden istinaf incelemesine gönderileceği ilanen tebliğolunur. 13.07.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01862473