T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N
DOSYA NO : 2020/29 Esas
KARAR NO : 2020/71
C.SAV.ESAS NO : 2020/22
SANIK : MOHAMMADREZA BEIRAMI, NOURAND ve SITTİGE oğlu, 28/05/1971 MARAND doğumlu,
SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması, 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet
SUÇ TARİHİ : 11/01/2020
UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle, 3/18, 3/10
VERİLEN CEZA MİKTARI : 6000 TL ADLİ PARA
KARARI VEREN MAHKEME : Adilcevaz Asliye Ceza Mahkemesi
İSTİNAF EDEN : Van Gümrük Müdürlüğü
KARAR TARİHİ : 24/12/2020
Henüz kesinleşmemiş bulunan ve İstinaf yolu açık olmak üzere verilen, katılan kurum Van Gümrük Müdürlüğünce istinaf edilen mahkememiz gerekçeli karar evrakının hüküm özeti olup, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, yurt içi ve yurt dışı açık adresinin bilinmediğinden bahisle kararın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal haklarını kullanmadığı takdirde karar istinaf edildiğinden istinaf incelemesine gönderileceği ilanen tebliğolunur.
Rica olunur. 18.07.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01863751