T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/208 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili Ahlat İlçesi Güzelsu Mahallesi'nde bulunan doğusu 105 ada 29 ve 105 ada 30 parsel batısı dere ve tapulama harici yer kuzeyi 105 ada 1 parsel güneyi tapulama harici taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur. DAVACI : ABDULLAH AKICI- 33859092032
DAVALILAR : 1- AHLAT MAL MÜDÜRLÜĞÜ
2- GÜZELSU KÖYÜ MUHTARLIĞI

#ilangovtr BASIN NO: ILN01827099