T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/239 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili Ahlat İlçesi Güzelsu Mahallesi Karadere Mevkinde yer alan 121 ada içinde yer alan doğusu yol, batısı, 121 ada 82 parsel sayılı davacı Mahpus Altıntaş adına olan taşınmaz, kuzeyi 121 ada 82 parsel sayılı davacı adına kayıtlı taşınmaz, güneyi kısmen yol ve kısmen kadastro harici yer ile çevrili tahmini 7 dönüm civarındaki tescil dışı taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
MAHPUS ALTINTAŞAHLAT MALMÜDÜRLÜĞÜTapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

GÜZELSU KÖYÜ MUHTARLIĞI

#ilangovtr BASIN NO: ILN01828658