T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/307 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Ovakışla Soğaz mevkisinde bulunmakta olup; kuzeyinde Ovakışla Bucağı Yolu(Otluyazı yolu), güneyinde 2129, 2156, 2115 nolu parseller, doğusunda 505 ve 546 nolu parseller ile batısında 2129 nolu parsel sayılı taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
MEHMET REŞİT MERİÇHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AHLAT MALMÜDÜRLÜĞÜTapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
#ilangovtr BASIN NO: ILN01836641