T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/57 EsasAşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili Ahlat İlçesi Burcukaya köyü ile Ovakışla belde yolu mevkiinde bulunan 116 ada 2 parsel sayılı taşınmazın komşu parseli olan 14.286,00m2 büyüklüğündeki taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
SAKİNE GÜNEŞAHLAT MALMÜDÜRLÜĞÜ BİTLİSTapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
#ilangovtr BASIN NO: ILN01837286