T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/137 EsasAşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis İli Ahlat İlçesi Alakır Köyü Alaattin Mevkiinde bulunan doğusunda 118 ada tapulama harici taşınmaz, batısında 118 ada 17 ve20 parsel sayılı taşınmazlar, kuzeyinde 118 ada 16 parsel sayılı taşınmaz, güneyinde yol bulunan ve EK'te krokisi sunulan yaklaşık olarak 14.000 m2'lik taşınmazın TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
CEMALETTİN ÇABAKAHLAT ALAKIR KÖYÜ MUHTARLIĞITapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
#ilangovtr BASIN NO: ILN01845546