T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/221 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili Ahlat İlçesi Güzelsuköyü sınırları içerisinde 40868,08 m2, 28175,89 m2 ve 18653,72 m2 büyüklüğünde tarla sıfatındaki taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
HASAN ALTINTAŞAHLAT MAL MÜDÜRLÜĞÜTapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
#ilangovtr BASIN NO: ILN01843104