T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/133 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis İli Ahlat İlçesi Burcukaya Köyünde bulunan kuzeyinde-batısında dere, kuzeyinde-doğusunda 117 ada 5 parsel nolu taşınmaz, güneyinde-batısında 117 ada 4 parsel nolu taşınmaz, güneyinde-doğusunda kadastro harici taşınmaz ve yol bulunan ve EK'te krokisi sunulan yaklaşık olarak 7.425,086 m2'lik taşınmaz ile Bitlis İli Ahlat İlçesi Burcukaya Köyünde bulunan kuzeyinde-batısında dere, doğusunda yol ile Güzelsu-Ovakışla yolu, güneyinde yol ve 117 ada 5 parsel sayılı taşınmaz bulunan ve EK'te krokisi sunulan yaklaşık olarak 6.149,090 m2'lik taşınmaz tapuya kayıtlı değildir. Yüzölçümü toplamda yaklaşık olarak 13.574,176 m2 olan taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
MEHMET ŞEFİK GÜNEŞAHLAT BURCUKAYA KÖYÜ MUHTARLIĞITapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
#ilangovtr BASIN NO: ILN01849471