T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/42 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili Ahlat İlçesi Tunus Mahallesi Gorzop Mevkinde bulunan 309 ada 46 parsel sayılı taşınmazın komşusu bulunan tescil dışı bırakılan taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
CERCİS İNANAHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞITapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
#ilangovtr BASIN NO: ILNO1852866