T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/158 EsasAşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili. Ahlat ilçesi, Güzelsu köyünde yer alan kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı tapulama harici olarak bırakılan, Doğusu: 122Ada 253 Parsel, batısı: 122 Ada 251 parsel sayılı taşınmaz, kuzeyi: yol güneyi; 122 Ada 252 Parsel ile çevrili bulunan yaklaşık 48473,806 dönüm olan taşınmazTMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
ABDULFETTAH ÜRAZAHLAT GÜZELSU KÖYÜ MUHTARLIĞITapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
#ilangovtr BASIN NO: ILN01867805