T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
ESAS NO : 2023/170 EsasAşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili, Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Kızıllar mevkii 197 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bitişiğinde bulunan 429 m2 alan olan taşınmazTMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
RECEP GÜNDÜZAHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞITapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01868588