T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/693 Esas
Davacı Çerkez Kaçmaz tarafından davalılar Maliye Hazinesi ve Bitlis Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Tescili talep edilen alanların güncel kadastral sınırları ile çakıştırılması neticesinde; tescili talep edilen alanın ekli 2 numaralı krokide A1 harfiyle gösterilen 3105,03 m2lik kısmının tescilsiz alanda kaldığı, tescili talep edilen alanın ekli 2 numaralı krokide A3 harfiyle gösterilen 90,08 m2 lik kısmının tescilsiz alanda kaldığı; tescili talep edilen alanın ekli 2 numaralı krokide B1 harfiyle gösterilen 116,92 m2 lik kısmının tescilsiz alanda kaldığı; tescili talep edilen alanın ekli 2 numaralı krokide B3 harfiyle gösterilen 11,23 m2 lik kısmının tescilsiz alanda kaldığı taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/693 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazların davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 10/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01862405