T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/100 Esas
Dava konusu Bitlis ili, Güroymak İlçesi, Tahtalı Köyü 1/5000 ölçekli haritada K48 D23 B Paftada yer alan 163 ada 10 parsel sayılı taşınmazın hemen üst tarafında bulunan yaklaşık 22.000m² büyüklüğündeki taşınmazla ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanların ya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2023/100 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri, aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 09/06/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01844781