T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/19 Esas
Dava konusu Bitlis ili, Güroymak İlçesi,Tahtalı köyündebulunanK48D24Dpafta isimli 12.985,24m² , 10.559,19m² ve 19.163,32 m² büyüklüğündeki üç taşınmazla ile ilgili olarak söz konusu taşınmazlar üzerinde itirazı bulunanların ya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2023/19 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri, aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 03/02/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01844811