T.C. TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/435 Esas

TESCİL İLANI
Davacı , ZEHNİ ÜSTYOL ile Davalı , KIYIDÜZÜ KÖYÜ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Bitlis İli Tatvan İlçesi Kıyıdüzü Köyünde bulunan Nahır Deresi yakınında bulunan Doğusunda: 138/33 ve 136/4 parsel, Batısında: 131/21 parsel, Güneyinde : 185/1 parsel ile çevrili 2.7518,22 metrekarelik taşınmazda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/435 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.10/05/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01829499