T.C. TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/469 Esas

TESCİL İLANI

Davacı YUNUS GÖKMEN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Bitlis ili Tatvan ilçesi Fatih Mahallesi 73 ada 6 parsel ve 1255 ada 1 nolu parsellerin kuzeyindeki kalan taşınmazda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/469 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 13/03/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01822551