T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/86 Esas

İlanen Tebligat Yapılan Davalı : EBU BEKİR AKIN (T.C. 311*****480) M***S ve S****E oğlu, YEŞİLYURT, **/**/1969 doğumlu
Davacı : AYŞE AKIN (T.C. 255******80)
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)), Nafaka (Yoksulluk Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde davacının bildirilen adresi ile mernis adresinizin aynı olduğunun tespit edildiği, Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen adrese dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmıştır. Tebligat adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebliğ edilememiştir. Diğer adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğ edildiği görülmüştür.
HMK'nun 147.maddesi uyarınca belirlenen tahkikat duruşma günü 20/03/2024 günü saat 12:00'de Mahkememizde hazır olmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.23/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01992129