T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/247 Esas
KARAR NO : 2023/114
Davalı : 1- BİTLİS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Davalı : 2- ELİF GÜLDEREN- 61*******84 O***n ve M*****a kızı, Çankaya, 10/0*/19** doğumlu
Davacı : 3- HAYATİ ENGİN- 26*******18
4- ÖZGÜL ENGİN-19*******90
Davacılar Hayati ENGİN ve Özgül ENGİN tarafından aleyhinize açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılaması sonucunda;
Adresiniz meçhul olduğundan gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1-Davanın kabulüne, Kır**** ili, M***r İlçesi, H*****e Mah/Köyü, Cilt No:*, Hane No:*6 BSN:1**'de nüfusa kayıtlı, Fahri ve Elif oğlu, Altındağ, 2*/*4/2**1 doğumlu (T.C. Kimlik No: 3*********4) ÇINAR GÜLDEREN'in, Dü*** ili, Y*****a İlçesi, D******ş Mah/Köyü, Cilt No:1*, Hane No:* BSN:1*6'da nüfusa kayıtlı, Muhammer ve İpek oğlu, Yığılca *3/0*/19** doğumlu (T.C. Kimlik No: 2*********8) HAYATİ ENGİN ve Dü*** ili, Y*****a İlçesi, D******ş Mah/Köyü, Cilt No:1*, Hane No:* BSN:1*2'de nüfusa kayıtlı, Nurettin ve Raile kızı, Van 0*/0*/19** doğumlu (T.C. Kimlik No: 1*********0) ÖZGÜL ENGİN tarafından EVLAT EDİNİLMESİNE,
2-Annenin rızasının aranmamasına,
3-Karar kesinleştiğinde kararın davacılar ile evlat edinilenin nüfus kayıtlarına Nüfus Müdürlüğünce İŞLENMESİNE,
4-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 179,90-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 80,70-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 99,20-TL harcın davacılardan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,
5-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde BIRAKILMASINA,
6-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının yatıran tarafa İADESİNE,
Dair, davacıların yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde dilekçe verilmek suretiyle Van Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.03/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01862573