T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ

T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ 2022/98 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/98 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, SARAY Mahalle/Köy, Hal Caddesi Mevkii, 277 Ada, 22 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Saray Mah. Faki Hüseyin Sağnıç Cad. No:27B Tatvan / BİTLİS
Yüzölçümü : 152,96 m2
Arsa Payı : 11/72
İmar Durumu :Ticaret+Konut Alanı Blok Nizam 6 Kat(Taks:0,40 Kaks 2,40)
Kıymeti : 853.368,40 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:38
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 13:38

27/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01869285