TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/193 Esas
TESCİL İLANI

Davacı ERCAN ÜSTÜN aleyhine mahkememizde açılan Mülkiyet (Tespit İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Bitlis ili Tatvan ilçesi Sahil Mah. 286 (Yeni 1526 ada31(eski 76) Nolu parsele bitişik 153 ada 8 nolu 2541.101m² lik parsel taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/193 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 10/03/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01943753