TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/261 Esas

TESCİL İLANI
Davacı YUSUF ÇELİK tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Bitlis İli Tatvan İlçesi Çekmece köyü sınırları içerisinde bulunan 139 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Tatvan 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/261 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.02/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01993431