TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz aşağıda Mahal1eleri,Ada, Parse1,İmar Durumu, miktarı, muamman bedeli ve geçici teminatları yazılı 1 (Bir) Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 14.06.2023 günü saat l4.00’te Belediye İhale Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Bu ihale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahi de Belediye imar ve

şehircilik müdürlüğünde görülebilir. İlanen duyurulur.29.05.2023

5

No

Mahalle

Ada

Parsel

Miktarı

CINSÎ

IMAR DURMU

MUAMEN BEDELI

GEÇICI TEMİNAT

1

TUĞ

375

1

882.56

M2

1 8odrum,1 ZEMIN,1

NORMAL KATLI TICARI AMAÇLI B]NA V£ ARSASI

TICARET

ALANI BITIŞIK NIZAM 6 KAT

45.011000,00 TL

1.351.000,00 TL

#ilangovtr BASIN NO: ILN01837824